Προϊόντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων 45500,
    Ιωάννινα, Τ.Θ.150
  • (+30) 26510 57670
  • info@arabatzis-ike.gr

Στις Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις μας στην ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ υπάρχει μόνιμη παρακαταθήκη

Χάλυβας

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε Ευθύγραμμες Ράβδους

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέματος σε Ρόλους

Μανδύας Υποστυλωμάτων Δοκών και Τοιχίων

Δομικό Πλέγμα - Πλέγμα Σχάρας

Πλέγματα Ειδικών Απαιτήσεων

Προδιαμορφωμένος Κλωβός Υποστυλωμάτων Δοκών και Τοιχίων

Χονδρόσυρμα

Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Οι Συνεργάτες μας:

Scroll to Top