Στις Υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις μας στην ΒΙ.ΠΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ υπάρχει μόνιμη παρακαταθήκη

Χάλυβας Οπλισμού Σκυροδέρματος σε Ρόλους

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος ΕΧΘ  κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3. Το προϊόν διατίθεται σε κοινούς ρόλους με διαμέτρους από Φ8 έως Φ16mm και σe ρόλους επανατύλιξης (spooled coils) με διαμέτρους Φ8 έως Φ12mm.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Πρότυπα / Απαιτήσεις Όριο Διαρροής Re(N/mm2) Επιμήκυνση % Λόγος Ορίου Θραύσης/ Όριο Διαρροής Rm/Re Λόγος πραγμ./ ονομ. τάση διαρροής Re,act/Re,nom Συνολική Επιμήκυνση στο μεγ. Φορτίο Agt (%)
ΕΛΟΤ 1421-3 B500C
≥500
≥1,15
≤1,35
≤1,25
≥7,5
ΕΧΘ
≥500
ε5≥15
Α10≥12
≥1,18
≤1,35
≤1,25
≥8,0

Έχετε απορίες; Επικοινωνήστε μαζί μας!

Οι Συνεργάτες μας:

Scroll to Top