• Άνθρωπος
  • Περιβάλλον
  • Ενέργεια

Οι τρεις πυλώνες που εκφράζουν τη φιλοσοφία και ταυτότητά μας. Τα ιδανικά μας είναι το καθημερινό μας κίνητρο για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και παράδοση άρτιων και καινοτόμων έργων.

Η δράση μας δεν είναι μόνον επιχειρηματική. Ανάγουμε την Εταιρική Κοινωνική μας Ευθύνη σε καθημερινή Πρακτική!!!

  • Δίπλα στον ΑΝΘΡΩΠΟ
  • Σε μια ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΗ
  • Με σεβασμό στα ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ της

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ Ι.Κ.Ε.

Ελπίδα Volleyball Χορηγία

Ομάδα ΑΤΛΑΣ Χορηγία

URSA TRAIL Χορηγία

IOANNINA HALF MARATHON Χορηγία

ΒΥΡΩΝΙΟΣ Χορηγία

ΑΠΟΕΛ Χορηγία

Αν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας!

Οι Συνεργάτες μας:

Scroll to Top