Επαγγελματικό ρεύμα χαμηλής

Εδώ θα βρείτε τον δρόμο προς το μέλλον της ενέργειας με ολοκληρωμένες λύσεις για την επιχείρηση σας.

Abstract blur beautiful luxury shopping mall and retails store

Protergia Επαγγελματικό 1|2|3

Ημερήσια & Νυχτερινή Κατανάλωση

Τα επαγγελματικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia απευθύνονται σε εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες Xαμηλής και Μέσης Τάσης και έχουν σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος της επιχείρησής σας, συμβάλλοντας στη συνολική μείωση των λειτουργικών σας εξόδων.

Επιλέξτε το προϊόν που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σας για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τον τιμοκατάλογο και τα χαρακτηριστικά του.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το Protergia Επαγγελματικό 1 και το Protergia Επαγγελματικό 1Β απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA, και προσφέρουν:

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh)
Protergia Επαγγελματικό 1
0,530
0,10000
Protergia Επαγγελματικό 1Β
0,530
0,10000

15% επιπλέον έκπτωση στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για τους πελάτες που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση του λογαριασμού τους

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το Protergia Επαγγελματικό 1 και το Protergia Επαγγελματικό 1Β απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA, και προσφέρουν:

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh)
Protergia Επαγγελματικό 1
0,530
0,10000
Protergia Επαγγελματικό 1Β
0,530
0,10000

15% επιπλέον έκπτωση στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για τους πελάτες που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση του λογαριασμού τους

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Το Protergia Επαγγελματικό 1 και το Protergia Επαγγελματικό 1Β απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 25 kVA, και προσφέρουν:

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh)
Protergia Επαγγελματικό 1
0,530
0,10000
Protergia Επαγγελματικό 1Β
0,530
0,10000

15% επιπλέον έκπτωση στις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις για τους πελάτες που παρουσιάζουν συνέπεια στην εξόφληση του λογαριασμού τους

Μεγάλες Επιχειρήσεις

Το Protergia Επαγγελματικό 2 και το Protergia Επαγγελματικό 2Β απευθύνονται σε επαγγελματίες χαμηλής τάσης, με συμφωνημένη ισχύ παροχής μεγαλύτερη από 25 kVA και έως 250 kVA. Το Protergia Επαγγελματικό 2 προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
 • Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού
 • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
 • Επιβράβευση συνεπών πελατών σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό
 • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

ΠΑΓΙΟ (€/μήνα) ΧΡΕΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€/kWh) ΧΡΕΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ (€/kW/μήνα)
Protergia Eπαγγελματικό 2
-
0,07940
1,10
Protergia Επαγγελματικό 2Β
-
0,07940
1,10
​Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Scroll to Top