Φυσικό Αέριο για

Ελάτε στην Protergia!

Φυσικό Αέριο για

Το προϊόν φυσικού αερίου της Protergia απευθύνεται σε εμπορικούς πελάτες με κεντρική σύνδεση φυσικού αερίου, ενεργοποιημένη ή μη, και προσφέρει:
  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις
  • Έλεγχο του λογαριασμού και εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από την υπηρεσία myprotergia
  • Υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση

Ανταγωνιστικές Χρεώσεις:

Πάγιο (€/μήνα) Τιμή προμήθειας φυσικού αερίου (€/KWh)


Εμπορικό


-
Τύπος υπολογισμού τιμής προμήθειας φυσικού αερίου σε €/kWh = [ Οριστική Μοναδιαία Τιμή εκκίνησης Ετήσιας Δημοπρασίας ΔΕΠΑ του έτους που αφορά η περίοδος κατανάλωσης σε $/kWh ] / [ «Ισοτιμία Αναφοράς Δολαρίου ΗΠΑ – Ευρώ», όπως αυτή ανακοινώνεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την 10η ημερολογιακή ημέρα του επόμενου μήνα από το μήνα κατανάλωσης ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, εφόσον η πρώτη είναι αργία ] + [0,0093€/kWh]
Στις ανωτέρω χρεώσεις δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 6%.
Scroll to Top