Κασιδιάρης, έργο ΕΛ. ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ


Περιγραφή:

Κατασκευή και προμήθεια διαμορφωμένου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος βάσεων ανεμοεννητριών.

H κατασκευή αφορά δύο Αιολικά Πάρκα με συνολικά είκοσι οκτώ ανεμογεννήτριες και ισχύ 90MW.

Τοποθεσία:

Κασιδιάρης

Επιστροφή