Ανέγερση κτιρίων

Το 2021 εισήλθαμε δυναμικά στον τομέα ανέγερσης κτιρίων και πώλησης διαμερισμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα

Αιολικά πάρκα

Κατασκευή και προμήθεια διαμορφωμένου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος βάσεων ανεμογεννητριών για ορισμένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα της δυτικής Ελλάδας