Ανέγερση κτιρίων

Το 2021 εισήλθαμε δυναμικά στον τομέα ανέγερσης κτιρίων και πώλησης διαμερισμάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα.

Αιολικά πάρκα

Κατασκευή και προμήθεια διαμορφωμένου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος βάσεων ανεμοεννητριών για ορισμένα από τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα της δυτικής Ελλάδας.