Αμφιλοχία, έργο Protergia


Περιγραφή:

Κατασκευή και προμήθεια διαμορφωμένου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος βάσεων ανεμοεννητριών.

H κατασκευή αφορά Αιολικό Πάρκο είκοσι τεσσάρων ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 48MW.

Τοποθεσία:

Αμφιλοχία

Επιστροφή