Μακρυνόρος Ναυπακτίας, έργο Protergia


Περιγραφή:

Κατασκευή και προμήθεια διαμορφωμένου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος βάσεων ανεμοεννητριών.

H κατασκευή αφορά Αιολικό Πάρκο τεσσάρων ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 3MW.

Τοποθεσία:

Μακρυνόρος Ναυπακτίας

Επιστροφή