Μέτσοβο, έργο EPIRUS ENERGY


Περιγραφή:

Κατασκευή και προμήθεια διαμορφωμένου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος βάσεων ανεμοεννητριών.

Η κατασκευή αφορά Αιολικό Πάρκο δώδεκα ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 40,8MW.

Τοποθεσία:

Μέτσοβο

Επιστροφή